Moeder en dochter samen

Autisme - basiscursus voor ouders

Als u hoort dat uw kind een autisme spectrum stoornis (ASS) heeft, roept dit ongetwijfeld veel vragen bij u op. Vragen zoals: Wat is nu precies een autisme spectrum stoornis? Welke gevolgen heeft dit voor mijn kind en ons gezin? En waar kan ik ondersteuning krijgen? Er over praten met een deskundige en andere ouders helpt.

Voor wie?

Deze cursus is voor ouders van een kind met ASS tot en met 12 jaar.

Wat komt aan bod tijdens de oudercursus?

  • Kennismaking
  • Psycho-educatie
  • Emotionele ontwikkeling
  • Communicatie
  • Eigen rol / regie
  • (Passend) Onderwijs

Er is natuurlijk alle ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van tips en ervaringen.

Wanneer en waar

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en start bij voldoende deelnemers.

Kosten

Deelname aan de cursus is kosteloos. Voor de cursusmap vragen wij een bijdrage van € 10,00.

Inschrijving

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met Jacqueline Zandt via j.zandt@mee-ugv.nl of T 0641 41 30 08 .