gezin schaduw

Kinderen en hersenletsel

Hersenletselnetwerk Utrecht organiseert weer het jaarlijks hersenletsel symposium voor professionals. Dit keer ligt de focus op de behandel- en ondersteuningsmogelijkheden aan kinderen met hersenletsel en/of kinderen van een ouder met hersenletsel. Waar hebben deze kinderen het meeste baat bij? Wat zijn hun behoeftes? Wat werkt wel en wat niet? Diverse sprekers nemen u mee. Aan het einde van de dag heeft u meer kennis over kinderen en hersenletsel en weet u hoe u deze kinderen in uw dagelijks werk bij kunt staan.

Tijdens het symposium is er ook gelegenheid om de leden van het Hersenletselnetwerk Utrecht* beter te leren kennen en om kennis met elkaar te delen.

De sprekers

De volgende sprekers zullen hun kennis met u delen:

 • Femke Aarsen,klinisch neuropsycholoog bij Wilhelmina Kinderziekenhuis;
  Wat zijn neuropsychologische gevolgen van een hersentumor bij kinderen? Aan de orde komen cognitieve, psychologische en sociale gevolgen.Rianne
 • Gijzen, adviseur bij Vilans;
  Kennis(producten) die zorgvragers en zorgverleners in de praktijk verder helpen, zodat kinderen, jongeren en volwassenen de zorg krijgen die aansluit bij hun behoeften. De signaleringslijst Jeugd/Jongeren, het onderwijsprotocol, de zorgstandaard Jeugd/Jongeren en de Kwaliteitswijzer VOKK hersentumoren worden u uitgelegd.
 • Carla Kraandijk, cognitief trainer en thuisbehandelaar bij InteraktContour & Ellen Lans, ambulant begeleider bij Expertise team Landstede Voortgezet Onderwijs;
  Aan de hand van een casus wordt u verteld over de intensieve coaching op school van een jongere met traumatisch hersenletsel en wat anderen van dit voorbeeld kunnen leren.
 • Petra de Boer, gezondheidspsycholoog bij Werkenrode Jeugd, Pluryn;
  Welke ondersteuning kan worden geboden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel die (willen) studeren? Aan de orde komen Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling en het educatieve programma BrainSTARS; twee methoden die Pluryn inzet om kinderen met Niet-Aangeboren hersenletsel (en het gezin) verder te helpen, zowel in de thuissituatie als in het onderwijs.
 • Marc van den Heerik, neuropsycholoog en onderzoeker bij De Hoogstraat Revalidatie & Joep Janssen, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper bij De Hoogstraat Revalidatie;
  Wat zijn de mogelijkheden van Virtual Reality binnen de cognitieve kinderrevalidatie? De presentatie geeft inzicht in wat er tot nu toe onderzocht is op het gebied van Virtual Reality binnen de kinderrevalidatie; wat werkt wel en wat niet? Ook zal ‘De Virtuele Supermarkt’ uitgelicht worden.
 • Chantal Walg, strategisch adviseur en trainer bij Anders Gezond;
  Wat is Positieve Gezondheid? In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal.
 • Ook komen een ervaringsdeskundige en een ouder met een kind met Niet-Aangeboren Hersenletsel aan het woord.

Voor wie

Professionals werkzaam in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, die ondersteuning bieden aan kinderen/ ouders met een hersenletsel en hun naaste familieleden. Bijvoorbeeld Jeugdzorg.

Wanneer en waar

Het symposium vindt plaats op donderdag 18 januari van 10.00 tot 16.30 uur bij Antropia, Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen.

Kosten

De kosten voor het symposium bedragen € 75,00 inclusief lunch.

Accreditatie

Accreditatie zal worden aangevraagd voor een aantal beroepsgroepen. Als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie wilt u dan de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag meteen doorgeven bij de aanmelding, dat maakt de afwikkeling van de accreditatie makkelijker.

Aanmelden

U kunt zich, voor 31 december 2017, opgeven via hersenletselteam@mee-ugv.nl.

Bij het aanmelden kunt u gelijk eventuele dieetwensen doorgeven.

Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk om de verschuldigde bijdrage van € 75,00 binnen 14 dagen na aanmelding , over te maken naar rekening NL83ABNA 0601 1124 31 t.n.v. MEE Utrecht, Gooi & Vecht onder vermelding van “symposium + naam deelnemer”.

Betaling via factuur is ook mogelijk. Dan hebben wij bij aanmelding minimaal de volgende gegevens van u nodig: naam organisatie, contactpersoon waar factuur naar toe moet, naam deelnemer, adres en
e-mailadres.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering na 10 januari 2018 is het volledige bedrag verschuldigd.

 

*Het symposium wordt georganiseerd door de 17 instellingen aangesloten bij het Hersenletselnetwerk Utrecht, bestaande uit: Accoladezorggroep, Altrecht/ Vesalius, AxionContinu, Careyn, De Hoogstraat, Handje Helpen, Hersenletsel.nl, Hersenletselteam Utrecht, InteraktContour, Jobstap/Effectyf, MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Reinaerde, Sherpa, St. Antonius Ziekenhuis, Stichting Boogh, UMC Utrecht, Vitras