MEE visite kaartjes

Bestuur en organisatie

Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht is onderdeel van de MEEr-Groep, samen met stichting MEE Amstel en Zaan en stichting De Wilg. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn ondergebracht bij stichting MEEr-Groep.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over alle onderdelen van de MEEr-Groep, waaronder MEE Utrecht, Gooi & Vecht. De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon, de heer Cees van der Wal.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst op hoofdleiding het beleid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen :

De heer P. Ploegsma (Voorzitter)
Mevrouw H. Rippen
Mevrouw H. I. Ploeg
De heer W. Houtzager
De heer E.A.M. Laarhoven

Meer informatie over de Raad van Toezicht is te vinden in deze PDF

Beloningsbeleid

Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht past de CAO Gehandicaptenzorg toe.

Op de bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing. Er hebben sinds de invoering van de WNT geen overschrijdingen plaatsgevonden.

De bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening van stichting MEEr-Groep.