Corona-informatie voor professionals

Continuïteitsprotocol

MEE Utrecht, Gooi & Vecht wil graag iedereen op de hoogte brengen van de maatregelen die wij  getroffen hebben in verband met het Coronavirus. Wij hebben ons daarbij laten leiden door de landelijke instructies waarin de overheid aanbeveelt om vanuit huis te werken en fysiek contact met anderen te mijden.

Vanwege die landelijke instructies, worden fysieke afspraken opgeschort. De MEE-locaties zijn dicht voor het publiek, en alle medewerkers hebben de opdracht gekregen vanuit huis te werken. Daarom worden alle consulten telefonisch gedaan. Al onze cliënten worden gebeld; zowel cliënten uit de caseload, nieuwe cliënten die zich aanmelden en cliënten op de wachtlijst. Ook het ondersteuningsgesprek wordt telefonisch gedaan. De ondersteuningsactiviteiten gaan door (waar mogelijk). Denk bijvoorbeeld aan contact opnemen met instanties, uitzoek-werkzaamheden, ondersteunen bij telefoontjes, helpen met het opstellen van een mail, het netwerk inschakelen, vrijwilligers benaderen, etc.

Daarnaast vragen we aan cliënten of we ook op een andere manier iets voor ze kunnen betekenen, naast de gebieden waarop zij al ondersteuning ontvangen. Juist in verband met de huidige situatie zullen we een extra luisterend oor bieden, of waar mogelijk concrete vragen beantwoorden.

MT en teamleiders werken nog wel in toerbeurt op locatie. Onze bereikbaarheidsdienst en het algemene telefoonnummer zijn - en blijven - gewoon bereikbaar, aanmeldingen gaan gewoon door.

Op deze manier willen wij ons inzetten om ondersteuning te blijven bieden aan degenen die dit nodig hebben, zo goed als mogelijk is onder deze uitzonderlijke omstandigheden.

Met vriendelijke groet

Cees van der Wal

bestuurder