MEE visite kaartjes

Missie, visie en beleid

MEE maakt meedoen mogelijk!

Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waarin elk individu op eigen kracht een waardevol leven kan leiden; dat is ons ideaal.

Samen met cliënten, gemeenten en (welzijns)organisaties werken we aan het versterken van eigen kracht en regie van kwetsbare burgers en mensen met een beperking. Zodat zij grip op hun leven krijgen en mee kunnen doen in de samenleving.

Wij zijn professionals voor mensen met een beperking en maken meedoen mogelijk.

Kernwaarden van onze dienstverlening zijn:

 • Onafhankelijk
  Wij zijn onafhankelijk richting de gemeenten en opdrachtgevers. Altijd in het belang van de cliënt.
 • Lef
  Waar nodig gaan wij buiten de gebaande paden, alles om de cliënt verder te helpen.
 • Professioneel
  Wij staan voor kwaliteit, kennis en effectiviteit.
 • Integer
  Vanuit intrinsieke motivatie en oprechte interesse helpen wij de cliënt verder.

Beleid

In de hoofdlijnen van onze beleidsdoelstelling staat beschreven wat wij de komende jaren willen doen en waarmaken.

 

Contact:
bestuurder dhr. C. van der Wal
secretariaat@meer-groep.nl