Werken met een beperking in bakkerij

Advies en coaching bij inclusief ondernemen

03 oktober 2017

Participatie in uw voordeel

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meedoet en mee kan doen. Werkgevers ervaren inmiddels op brede schaal de voordelen van inclusief ondernemen. Een betere organisatie van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking en chronisch zieken leidt tot minder uitval, een hogere productiviteit en dus meer rendement voor werkgevers.

De directeur van MEE NL, pleit voor een integrale aanpak waarbij werknemers begeleid worden op meerdere levensdomeinen. ,,Want een beperking heb je niet alleen op de werkvloer.’’ De nieuwe website participatieinuwvoordeel.nl informeert werkgevers over inclusief ondernemen.

Advies en coaching bij inclusief ondernemen

MEE heeft ruim 70 jaar ervaring in de begeleiding van mensen met een beperking. De unieke, levensbrede ketenaanpak van MEE richt zich niet alleen op werk, maar ook op andere levensdomeinen als sport, relaties, gezondheid en geld. Daarnaast coacht en adviseert MEE werkgevers vanuit een breed portfolio in de begeleiding van werknemers in het kader van de Participatiewet.

De integrale aanpak van MEE

In de aanpak van MEE staan samenwerken, begeleiden en trainen van de ondernemer en de organisatie centraal. Zo kunnen wij de gestapelde barrières voor een werknemer met een beperking levensbreed aanpakken en wegnemen.

Deze aanpak van MEE levert een duurzaam resultaat op in het terugdringen van ziekteverzuim, verbetering en bewustwording van gedrag, het borgen van continuïteit en inzetbaarheid en een optimale opbrengst. Meedoen mogelijk maken. Een aanpak die werkt!

De diensten van MEE

De dienstverlening van MEE bestaat uit een combinatie van maatwerk en bestaande werkmethodes, waarbij de vragen en doelstellingen van onze partner altijd leidend zijn.

  • bedrijfsscan: geeft inzicht of een bedrijf geschikt is of geschikt gemaakt kan worden voor mensen met een beperking;
  • werkvloeranalyse: toont aan welke talenten ingezet kunnen worden voor verschillende functies. Een goede analyse vooraf voorkomt achteraf teleurstellingen en verspilde energie;
  • selecteren en plaatsen van werknemers met een beperking;
  • advies en begeleiding bij het treffen van financiële regelingen;
  • trainingen management en leidinggevenden;
  • bedrijfscoaching: acute ondersteuning bij probleemsituaties, consultancy en advies voor leidinggevenden, ondersteuning bij verstoorde werkrelaties en ondersteuning in de privésituatie van de werknemer.

Meer weten?

Succesverhalen, de bedrijfsscan en actuele informatie over inclusief ondernemen en participatie vindt u op www.participatieinuwvoordeel.nl.

“Wij denken liever in kansen en talenten dan in beperkingen.”
(werkgever Charl Goossens van Gova Laurierkwekerij)