tiener op bankje buiten

Extra aandacht voor kwetsbare leerlingen: juist nu!

04 juni 2020
  • ‘Corona vergroot ongelijke kansen in het onderwijs.’
  • ‘Meer huiselijk geweld bij gezinnen in Corona-tijd.’  
  • ‘Kwetsbare groepen hard getroffen door gevolgen van Corona.’

De afgelopen tijd is er veel gezegd en geschreven over de gevolgen van Corona voor kwetsbare leerlingen. Scholen geven dan ook aan extra ondersteuning in te willen zetten voor deze leerlingen. Maar hoe organiseer je dit in een periode waarin er juist veel druk ligt op de docenten? Hoe geef je iedere leerling de juiste ondersteuning tijdens én na deze bijzondere periode?

Schoolmaatschappelijk werk; voor leerling en ouders

Het schoolmaatschappelijk werk (smw) van MEE ondersteunt leerlingen en hun ouders met een extra zorgbehoefte (al dan niet ten gevolge van Corona). Bijvoorbeeld leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD en autisme of een risicovolle thuissituatie. Het smw is een belangrijke schakel in de coördinatie van hulpverlening in en rondom de school en de inzet van passend onderwijs.

MEE heeft verschillende schoolmaatschappelijk-werkers beschikbaar, per direct en per september. Hun expertise kan desgewenst aangevuld worden met de kennis van onze gedragsdeskundigen.

Meer informatie over smw

Meer weten over wat wij kunnen betekenen? Kijk op schoolmaatschappelijkwerk.com. Of vraag ons informatiepakket op bij Marieke Hengelaar,  m.hengelaar@mee-ugv.nl.