twee meiden buiten op een bankje

Toekomstcoach

11 juni 2018

Nog te veel jongeren staan aan de kant

Elk jaar verlaten er in Nederland 3900 jongeren het onderwijs zonder dat ze zicht hebben op een baan of een uitkering. Zij raken buiten beeld en nemen geen deel aan de maatschappij, met escalerend gedrag tot gevolg.

Het totaal aantal jongeren van 15 tot 25 jaar zonder baan én zonder uitkering was in 2017 84.000 (cijfer CBS). Het gaat hierbij vooral om moeilijk lerende jongeren, die op meerdere levensgebieden problemen hebben. Vanwege deze problemen verlaten ze het onderwijs, zonder voldoende te zijn toegerust op een duurzame arbeidsplek of vervolgonderwijs. Ze lopen daarbij het risico op uitbuiting, criminaliteit, verslaving en een zwervend bestaan.

Integrale aanpak

Bovenstaande problematiek kan worden voorkomen als VSO- en PrO-jongeren al op school gecoacht worden bij hun voorbereiding op deelname aan de maatschappij. De MEE Toekomstcoach begeleidt kwetsbare jongeren, die psychische, lichamelijke of verstandelijke problemen hebben op alle levensgebieden proactief. Bijvoorbeeld bij het vinden van werk of een woning, of bij het in orde brengen van de financiën. Hierbij worden de school, de gemeente en werkgevers betrokken.

De Toekomstcoach pakt de gestapelde problematiek aan op basis van jarenlange ervaring met en kennis van het oplossen en begeleiden van jongeren met meervoudige problemen. De coaching loopt door totdat de jongere gesetteld is. Zo kan de jongere vanuit zijn of haar eigen kracht naar iets toewerken en wordt er tegelijkertijd een vinger aan de pols gehouden.

Pilot voor 2 jaar

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieert een proeftraject met de Toekomstcoach in vijf regio’s met een looptijd van twee jaar.