kracht schakels ketting

MEE bundelt zijn krachten

15 februari 2018

Sinds 1 januari 2018 is MEE Amstel en Zaan aangesloten bij de MEEr-groep en is er met MEE Utrecht, Gooi & Vecht en De Wilg een krachtig samenwerkingsverband ontstaan.

Door dit samengaan versterken we elkaar en beschikken wij over een prachtige productportfolio en een nog grotere groep gekwalificeerde medewerkers. Daarmee kunnen de ontwikkelingen binnen het sociaal domein - zowel landelijk als gemeentelijk – beter worden gevolgd en vergroten we onze bijdrage aan het ondersteunen van kwetsbare burgers.

Toegankelijk en onafhankelijk

MEE is en blijft er voor de mensen die goede ondersteuning en advies nodig hebben. Wij doen dit onafhankelijk maar zeker ook samen met de opdrachtgever en samenwerkingspartner in de lokale omgeving.

Versterken kennis en expertise

Het samengaan biedt voor alle medewerkers vele mogelijkheden voor uitwisseling van kennis en expertise. Door dit met elkaar op te pakken, blijven we onszelf en de ondersteuning aan mensen met een beperking continu verbeteren.

Goede samenwerking

Natuurlijk gaan wij als MEEr-groep onverkort door met het zoeken van samenwerking met andere organisaties en opdrachtgevers, om zo gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan op het gebied van zorg, wonen, arbeid, opvoeding, onderwijs en ontspanning. Samen met u zetten wij ons in voor een samenleving die toegankelijk is voor iedereen.

Cees van der Wal
bestuurder MEEr-groep