Crisiskaart

Pilot Crisiskaart in regio Gooi en Vechtstreek

07 november 2018

Met een Crisiskaart bedenk je, in goede tijden, wat jouw wensen zijn en hoe jouw crisisopvang er uit moet zien tijdens een (psychische)crisis.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht is in samenwerking met GGz Centraal een Pilot gestart met de Crisiskaart. GGZ cliënten in regio Gooi en Vechtstreek, die in behandeling zijn bij GGz Centraal, kunnen met hulp van een crisiskaartconsulent, een eigen crisisplan en Crisiskaart maken.

Als de pilot succesvol is zal het breder uitgezet gaan worden.

Klik voor meer informatie over de Crisiskaart