handen troosten

Symposium Samen-Scholing ‘Presentie en NAH´ 17 januari 2019

01 november 2018

Wat de Presentiebenadering toevoegt aan goede zorg

Hersenletselnetwerk Utrecht houdt op donderdag 17 januari 2019 in Utrecht haar jaarlijks symposium voor professionals, zorgvrijwilligers, beleidsmakers, ambtenaren en andere belangstellenden. Dit jaar staat het symposium geheel in het teken van scholing over Presentie.

Presentie* is een benaderingswijze van kwetsbare mensen in zorg en welzijn die de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt centraal stelt. In de relatie met de ander ontdek je wat deze nodig heeft. Dat dit thema vanuit patiëntperspectief gezien van groot belang is, vindt zijn weerklank in de opening door Monique Lindhout, directeur van hersenletsel.nl, en in de inleiding van Paul Krewinkel, professional in zorg en welzijn en zelf getroffen door hersenletsel.

Klik hier voor meer informatie over het programma, de sprekers en aanmelden

 

*De presentiebenadering is een werwijze die de relationele afstemming tussen cliënt  en zorggever als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Presentie richt de zorg in via relationeel programmeren: vanuit de relatie blijkt wat goede zorg is voor deze cliënt(en) op dit moment. De eigen vakkennis blijft intact, maar de relatie stuurt hoe die kennis wordt benut. De presentie neemt het perspectief van de ander in als leidraad voor de zorg – in plaats van de logica van de methodiek. Presentie is primair gericht op het zoeken naar een zo bevredigend mogelijke relatie tot het leven – ook als dat leven vastzit. (bron: www.presentie.nl)