4 handen smaen sterk

Symposium Werk in uitvoering - Inzet ervaringsdeskundigen met NAH

10 oktober 2019

Het Hersenletselnetwerk Utrecht* houdt op donderdag 16 januari 2020 in Amersfoort haar jaarlijkse symposium. Dit jaar is het symposium voor zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, vrijwilligerscoördinatoren, HR-medewerkers, bestuurders, WMO ambtenaren en anderen die belangstelling hebben in het thema van dit jaar:

Inzet van ervaringsdeskundigen met NAH in zorg en welzijn - Werk in uitvoering

Ervaring inzetten in zorg en welzijn is actueel. In de praktijk blijkt dat inzet van ervaring echter best lastig vorm te geven is. Het symposium 'Inzet ervaringsdeskundigheid NAH - werk in uitvoering' zet alle thema's rond deze inzet in het licht; ambitieus, positief en optimistisch, maar ook kritisch.
Voor welke taken en rollen kun je ervaringsdeskundigen met NAH inzetten? Waar en hoe draagt het eigenlijk bij aan de kwaliteit van de zorg? Wat levert inzet van ervaring op voor de professional en de getroffene zelf? Wat is nodig om inzet van ervaring te kunnen implementeren in het werk? Wat zijn succesfactoren en wat werkt niet? Hoe benutten we het potentieel van mensen met ervaring in deze tijd van grote arbeidstekorten?

Werk in uitvoering

Tijdens dit symposium stropen sprekers en deelnemers gezamenlijk de mouwen op om een document samen te stellen over de inzet van ervaring van NAH in de dagelijkse werkpraktijk. Met het document kun je de volgende werkdag al aan de slag om inzet van ervaring in je organisatie samen met je collega's verder vorm te geven.

Gastsprekers

Input voor het stuk verzamelen we uit de ervaringen en kennis die gastsprekers uit verschillende richtingen met ons delen over inzet van ervaringsdeskundigheid met NAH; hoogte- en soms ook dieptepunten, randvoorwaarden en succesfactoren.

Thema workshops 

Verdieping voor de input van het document halen we uit de uitkomsten van de twee workshoprondes (keuze op de dag voor 2 workshops) waar je aan deelneemt over vier onderliggende thema's rond inzet ervaringdeskundigheid NAH.

  • Verschijningsvormen: op welke manier kunnen je ervaring met NAH inzetten? Welke rollen en taken zijn denkbaar? Keuzes voor inzet van ervaring vanuit zingeving voor de ervaringsdeskundige, inzet als gekwalificeerde vrijwilliger met ervaring of inzet van professional met ervaring.
  • Inzet van ervaringsdeskundigheid en het borgen van kwaliteit. Workshop over het toerusten van ervaringsdeskundigen, over intervisie en opleidingen voor mensen met NAH.
  • Inzet van ervaringsdeskundigheid bij jongerengroepen
  • En nu de praktijk: duidelijkheid, feiten, regels én uitwisseling over onderliggende opvattingen over (geldelijke) waardering, (vrijwilligers-)contracten, AVG, beleidsbesluiten en onderwerpen die jou in praktische zin tegenhouden om ervaring te implementeren.

Wanneer en waar

Datum: donderdag 16 januari 2020 van
Tijd: 9.30 tot 16.30 uur
Locatie: Hart van Vathorst, Angelinapolder 3 in Amersfoort.

Kosten

De kosten bedragen € 95,00 inclusief lunch, voor medewerkers uit het Hersenletselnetwerk Utrecht en € 125,00 voor andere geïnteresseerden.

Aanmelden

U kunt zich tot 5 januari 2020 opgeven via deze link.

Deze uitnodiging en de mogelijkheid tot aanmelden staat ook op www.hersenletselteamutrecht.nl/professionals

 

*Het symposium wordt georganiseerd door de 14 instellingen aangesloten bij het Hersenletselnetwerk Utrecht, bestaande uit: Accoladezorggroep; Altrecht/ Vesalius; AxionContinu; Boogh; Careyn; De Hoogstraat Revalidatie; Hersenletsel.nl; Hersenletselteam Utrecht - Gooi & Vecht; InteraktContour; MEE Utrecht, Gooi & Vecht / MEE Amstel en Zaan; Reinaerde; Sherpa; UMC Utrecht; Zorgspectrum