man in rolstoel in winkel

Is uw organisatie ‘VN-verdrag proof’?

23 augustus 2018

Toegankelijke gebouwen, diensten, goederen en werkomgeving

Sinds juli 2016 is het ‘VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap’ in Nederland van kracht. In dit verdrag staat dat mensen met zowel fysieke, zintuiglijke als ook verstandelijke beperkingen gelijke rechten hebben om volwaardig mee te doen in de samenleving. Het verdrag is een opdracht voor iedereen. Het verplicht overheid(instanties), ondernemers en werkgevers om hun goederen, diensten en werkgelegenheid toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Waar te beginnen?!

Er zijn tal van tips, handreikingen en checklists die – soms tot in het kleinste detail – aanwijzingen geven hoe u uw organisatie op allerlei vlakken toegankelijker kunt maken voor mensen met uiteenlopende beperkingen. Eén ding hebben ze gemeen: inclusie moet je gewoon doen! Mét de mensen voor wie het bedoeld is.

Laagdrempelige start

MEE heeft een poule van ervaringsdeskundigen – mensen met een beperking – die een QuickScan kunnen uitvoeren binnen uw organisatie. Met (de uitkomsten van) deze scan:

  • Heeft u een goed beeld van waar u staat en waar eventuele ‘quick wins’ te behalen vallen (uitgangssituatie);
  • Laat u zien dat u open staat voor gesprek over toegankelijkheid;
  • Brengt u dit direct in praktijk door mensen met een beperking zelf te betrekken bij dit onderwerp;
  • Bent u in staat om voor u realistische afwegingen te maken in relatie tot redelijkheid en haalbaarheid binnen de context van uw organisatie. Inclusie is niet van vandaag op morgen in alle opzichten ‘geregeld’ en dient ook niet tot onevenredige belasting te leiden;
  • Kunt u inclusief ondernemen op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel als het gaat om het vergroten van de potentiële klantenkring, efficiëntere processen, effectievere communicatie, voorkomen van uitval en verzuim, enzovoorts.

De quickScan

Afhankelijk van uw wensen en behoeften en het type organisatie (gemeente, onderneming, werkgever), toetst de scan op vijf vlakken in hoeverre er binnen uw organisatie (onbedoelde) drempels zijn opgeworpen voor mensen met een beperking :

  1. Fysieke toegankelijkheid; van uw fysieke locatie(s), nieuwbouw- en renovatieplannen of bijvoorbeeld openbare ruimte.
  2. Digitale toegankelijkheid; van websites, digitale informatiescherm, touch screens of bijvoorbeeld (pin)automaten.
  3. Schriftelijke toegankelijkheid; van procedurebeschrijvingen, aanvraagformulieren, beleidsstukken of andere geschreven taal.
  4. Mentale toegankelijkheid; van medewerkers of vrijwilligers in herkennen en omgaan met mensen met een beperking.
  5. Beleid(vorming); inclusie als aandachtspunt hierin

Interesse

Neem voor meer informatie contact op met Annemieke Vink via T 0657 67 19 35, avink@mee-ugv.nl.