vervaagd straatbeeld

Toolbox verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen

05 juli 2018

Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel, autisme of een lichte verstandelijke beperking. Er is daarom bij professionals, die te maken hebben met mensen met verward gedrag, grote behoefte aan kennis en vaardigheden voor het adequaat omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.

MEE heeft met regionale en landelijke samenwerkingspartners een aantal tools opgezet voor professionals, die beroepshalve te maken hebben met mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat hierbij om tools die op een laagdrempelige manier de kennis en vaardigheden vergroot voor het omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.

LVB en NAH in het vizier

Professionals bij de politie, justitie en in de GGZ krijgen regelmatig te maken met verwarde mensen met een NAH (niet-aangeboren hersenaandoening) of LVB (lichte verstandelijke beperking). Helaas worden deze beperkingen vaak niet herkend en worden deze mensen mede hierdoor niet op de juiste manier begeleid, waardoor crisissituaties nog verder kunnen escaleren. MEE NL heeft in het project ‘LVB en NAH in het vizier’ onderzocht welke factoren daarbij een rol spelen en wat gedaan kan worden om dat te voorkomen. Klik hier voor het eindrapport LVB en NAH in het vizier

Checklist, trainingen, e-learing en meer

Op basis van de uitkomsten zijn er verschillende tools ontwikkeld voor een passende benadering van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een licht verstandelijke beperking (LVB) of autisme (ASS).