Werken met een beperking in bakkerij

Ondersteuning bij participatie en arbeid

MEE wil mensen met een beperking, naar ieders vermogen, laten participeren in de samenleving. Wij voeren daarvoor re-integratietrajecten uit voor zowel het UWV als voor gemeenten. Met onze jarenlange ervaring hebben wij een grote expertise in het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren-hersenletsel, een lichamelijke beperking en chronische ziekte.

Heb je vragen of interesse? Mail of bel met MEE. Samen kijken we naar wat er mogelijk is.