Privacy en uw persoonsgegevens

MEE gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) schrijft organisaties voor hoe die met persoonsgegevens moeten omgaan. Wij houden ons aan deze regels omdat wij de bescherming van uw privacy belangrijk vinden. 

Uw dossier

Alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon noemen we persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: naam, adres en telefoonnummer. Om goed ons werk te kunnen doen, hebben we persoonsgegevens nodig. Deze gegevens staan in een dossier. We zijn verplicht om een dossier over uw vraag bij te houden.

Uw rechten

Wij zijn verplicht u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Daarom krijgt u een folder als u voor het eerst contact heeft met MEE. De belangrijkste regels hebben we daarin voor u op een rijtje gezet. In ingewikkelde situaties zal de medewerker van MEE voor u nagaan welke wettelijke voorschriften in uw situatie gelden.

Uw toestemming

Vaak is het nodig dat wij gegevens van u naar een andere instantie sturen; bijvoorbeeld om u ergens aan te melden of om een indicatie voor u aan te vragen. MEE mag uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken zonder dat u ons hierover schriftelijk toestemming geeft. In dat geval zal de medewerker van MEE u vragen een verklaring te ondertekenen waarin u die toestemming aan ons geeft.

In heel uitzonderlijke situaties kan MEE zonder uw toestemming toch uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als er het vermoeden is van (kinder)mishandeling of huiselijk geweld. Dan kunnen wij bijvoorbeeld contact opnemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Bureau Jeugdzorg. In dergelijke situaties mag MEE het belang van het mogelijke slachtoffer voor laten gaan op de bescherming van privacy.

Uw recht op inzage

U heeft recht op inzage en afschrift van uw gegevens. In uitzonderlijke situaties kan MEE uw verzoek weigeren. Dat kan als de privacy van een ander persoon wordt geschonden maar dan moet dat wel zwaarder wegen dan uw belang.

U heeft het recht om het dossier aan te vullen en te corrigeren als de gegevens onjuist zijn. Zo kunt u ook een eigen verklaring in het dossier laten opnemen. De medewerker van MEE hoeft het met de inhoud van die verklaring niet eens te zijn.

U heeft het recht om gegevens, die niet relevant zijn voor de begeleiding die u van ons krijgt, te laten verwijderen of om een deel van ons dossier over u te laten vernietigen. We zullen het dossier tot 15 jaar na het laatste contact bewaren.

Een verzoek tot inzage, afschrift, aanvulling, correctie, verwijdering of vernietiging kunt u schriftelijk indienen bij de medewerker van MEE waar u contact mee heeft. MEE zal uw verzoek binnen 4 weken afhandelen. MEE kan argumenten hebben om uw verzoek te weigeren. In alle gevallen zal de medewerker van MEE waar u contact mee heeft en die het dossier heeft opgesteld, betrokken worden bij de afhandeling van uw verzoek.

Uw privacy

De medewerkers van MEE die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht.