moeder en zoon financien

Privacyverklaring

Op deze pagina vertellen we welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, waarom we dit doen, hoe we omgaan met het delen van gegevens, hoe lang wij uw gegevens bewaren en welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevens. Ook lichten we toe welke gegevens we verzamelen bij het gebruik van de website en hoe uw gegevens beschermd worden.

Ons privacybeleid geldt voor de dienstverlening van en communicatie met MEE Utrecht, Gooi & Vecht.

Algemeen

MEE respecteert uw privacy. We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij hanteren daarbij de uitgangspunten van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We zullen deze gegevens nooit verkopen, verhandelen of delen met partijen die niet met de diensten van MEE te maken hebben.

MEE gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Wij doen dit op basis van de Jeugdwet, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Wlz (Wet langdurige zorg) en Participatiewet.

Als u contact met ons opneemt per email of via een formulier op onze website hanteren we altijd het doel u zo goed mogelijk van dienst te zijn of uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. We bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk is en doen dit niet langer dan nodig is.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door MEE worden verwerkt. U heeft het recht te weten welke gegevens MEE van u heeft. U heeft het recht om de gegevens (in uw dossier) in te zien. U kunt vragen uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U heeft het recht heeft om uw persoonsgegevens te ontvangen die MEE van u heeft. Om deze bijvoorbeeld door te geven aan een andere organisatie. Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Stuur een email met vermelding van uw naam, woonplaats en uw verzoek aan info@mee-ugv.nl.

Cliënt bij MEE

 • Zodra u zich heeft aangemeld bij MEE wordt een dossier over u aangemaakt.
 • In het dossier worden persoonsgegevens opgenomen, die nodig zijn om u op de juiste manier te kunnen helpen.
 • Er worden alleen gegevens bewaard die voor de dienstverlening aan u nodig zijn.Voor al onze medewerkers geldt dat zij een geheimhoudingsplicht hebben.
 • Alleen die medewerkers die betrokken zijn bij uw vraagstelling zijn bekend met uw persoonlijke gegevens.
 • MEE mag alleen die gegevens verwerken, die nodig zijn voor het doel waarvoor u bij MEE ondersteuning heeft gevraagd.
 • Uw gegevens kunnen wel incidenteel worden gebruikt voor onderzoek naar en evaluatie van de hulp- en dienstverlening door MEE.
 • Als personen of instellingen buiten MEE gegevens uit uw dossier nodig hebben, dan kan dit alleen met uw toestemming, behalve als MEE wettelijk verplicht is gegevens te verstrekken. Wij informeren u wanneer dit het geval is.
 • Als wij informatie van derden nodig hebben voor de dienstverlening aan u, hebben wij ook uw toestemming nodig om die op te vragen.
 • Als u toestemming hebt gegeven en u wilt deze weer intrekken, dan kunt u dit aangeven bij de medewerker met wie u contact heeft.
 • Bij (een vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld maakt de medewerker van MEE een zorgvuldige afweging over het wel of niet melden hiervan, ook als u hiervoor (nog) geen toestemming geeft. Wij zullen u hierover wel informeren.
 • Na afsluiting van het contact bewaren we uw dossier volgens de wettelijk verplichte bewaartermijnen. Dossiers van cliënten die overleden zijn, verwijderen we binnen één jaar na overlijden.
 • Bij afsluiting van het contact met u overleggen we altijd met u welke gegevens u mee naar huis neemt.

Beveiliging

Met de leveranciers van de systemen die MEE gebruikt om gegevens in te registreren, om te kunnen emailen, de partij betrokken bij de website en toezending van onze digitale nieuwsbrief heeft MEE een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin zijn goede afspraken gemaakt rondom de bescherming van uw gegevens.

In onze systemen is veel aandacht voor de beveiliging van uw gegevens. Zo is onze website voorzien van een SSL certificaat voor een veilige uitwisseling van gegevens.

Cookies

U kunt onze website anoniem bekijken, zonder onbewust persoonlijke gegevens met MEE te delen. Bij bezoek van onze website gebruiken wij functionele cookies, om het navigeren op de website van MEE te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de website te onthouden, zoals de lettergrootte van de tekst.

Met zogenaamde analytische cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website, zodat we onze website kunnen verbeteren als dat nodig is. U hoeft geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. We analyseren het gedrag van bezoekers met behulp van Google Analytics. Wij kiezen er daarbij voor om uw IP adres te anonimiseren en de gegevens niet te delen of te gebruiken bij andere Google diensten.

Bekijkt u een filmpje op onze website of deelt u een pagina van onze website via uw social media kanalen? Dan kunnen derde partijen, als Youtube of Facebook, zogenaamde tracking cookies plaatsen. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op 'Akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wanneer u deze cookies weigert of verwijdert kunt u mogelijk niet van alle mogelijkheden van de website gebruik maken.

Specifieke inzage in cookies, verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u zien welke cookies geplaatst worden op onze site en hoe lang deze bewaard blijven. Ook kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Hoe u dat doet verschilt per browser. Onderstaand leest u hoe u waar u daarvoor moet zijn bij de drie meest voorkomende browsers:

 • Cookies verwijderen in Internet Explorer: Klik op het tandwiel rechtsbovenin > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder 'Browsegeschiedenis' op 'Verwijderen'. Wilt u niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval 'Cookies en Websitegegevens' aan en klik op 'Verwijderen'.
 • Cookies verwijderen in Chrome: Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen. Hier heeft u de mogelijkheid te kiezen welke items u wilt wissen. Vink in elk geval 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens' aan. Druk op de knop 'Browsegegevens' wissen.
 • Cookies verwijderen in Safari (MacOS): Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.

Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze digitale nieuwsbrief van MEE, dan bewaren wij uw emailadres voor onbepaalde tijd. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze digitale nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden door te klikken op de link in de nieuwsbrief. De toezending van de nieuwsbrief wordt dan direct gestopt.

Wijzigingen voorbehouden privacyverklaring

MEE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Elke aanpassing zal op de website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te lezen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.