man in rolstoel in winkel

Quickscan Toegankelijkheid

QuickScan Toegankelijkheid voor iedereen

Sinds 2016 is het ‘VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap’ in Nederland van kracht. In dit verdrag staat dat mensen met zowel lichamelijke, zintuiglijke als ook verstandelijke beperkingen gelijke rechten hebben om volwaardig mee te doen in de samenleving.

Het verplicht overheden, bedrijven en instellingen werk te maken van toegankelijkheid. Zodat voorzieningen, gebouwen, informatie, openbare ruimtes en werkgelegenheid toegankelijk en beschikbaar zijn voor iedereen.

Maar hoe pak je dit aan?

Samen mét de mensen voor wie het bedoeld is!

 

De QuickScan

MEE heeft een poule van ervaringsdeskundigen met een beperking, die een QuickScan uit kunnen voeren binnen uw organisatie.

De scan toetst (afhankelijk van het type organisatie) op vijf vlakken:

 1. Fysieke toegankelijkheid; uw fysieke locatie(s), nieuwbouw-/ renovatieplannen of bijvoorbeeld openbare ruimtes.
 2. Digitale toegankelijkheid; website, digitale informatiescherm, touch screens of bijvoorbeeld (pin) automaten.
 3. Schriftelijke toegankelijkheid; procedurebeschrijvingen, aanvraagformulieren, beleidsstukken of andere geschreven taal.
 4. Mentale toegankelijkheid; gedrag van uw medewerkers, vrijwilligers etc. in herkennen en omgaan met mensen met een beperking.
 5. Beleid(vorming); inclusie als aandachtspunt in uw beleid.

Een laagdrempelige snelle start

Met deze scan:

 • Brengt u inclusie direct in praktijk door mensen met een beperking zelf te betrekken bij dit onderwerp.
 • Heeft u snel inzicht waar er binnen uw organisatie (onbedoelde) drempels zijn voor mensen met een beperking.
 • Heeft u een goed beeld welke eventuele ‘quick wins’ te behalen zijn.
 • Kunt u inclusief ondernemen op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel als het gaat om bijvoorbeeld:
  - het vergroten van potentiële klantenkring;
  - efficiëntere processen;
  - effectievere communicatie;
  - voorkomen van uitval en verzuim.

Interesse

Wilt u graag meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact op met Karin Wattimena - k.wattimena@mee-ugv.nl

Wij helpen u graag verder!