consulent in gesprek

Werken bij MEE

MEE Utrecht, Gooi & Vecht biedt ondersteuning aan kwetsbare burgers in een groot aantal gemeenten in de provincie Utrecht en regio ’t Gooi. Onze consulenten werken in diverse gemeenten zowel in de basisinfrastructuur als in sociale (wijk) teams. Zij ondersteunen de cliënt op alle terreinen van het dagelijks leven. MEE levert daarnaast Kennis en Adviesdiensten in het sociaal domein, zoals projectleiding, training en opleiding.

Werken bij MEE

Wil je meer informatie over de mogelijkheden om bij MEE te werken, dan kun je contact opnemen met Marijn van der Mijden, adviseur HRM, via T 030 264 22 00.

Consulent MEE (CJG Zeist)

Consulent MEE met GGZ ervaring (Zeist)

Vacature ervaringsdeskundige MEE Infocentrum GGZ 

Vacatures bij onze samenwerkingspartner MEE Amstel en Zaan

Cliëntondersteuner Samen Doen (standplaats Amsterdam)

Stage bij MEE

MEE vindt het belangrijk dat er contact is tussen het werkveld en opleidingen binnen het vakgebied. Door wederzijdse ontmoetingen blijven theorie en praktijk elkaar voeden. Wil je meer informatie over de stagemogelijkheden bij MEE? Neem dan contact op met Sabine Berkelaar, senior adviseur HRM, via sberkelaar@mee-ugv.nl.