consulent in gesprek

Werken bij MEE

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE ondersteunt mensen met een beperking, bijvoorbeeld een verstandelijke, lichamelijke, psychische, chronische ziekte of een vorm van autisme. MEE heeft jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk.

Iedereen in Nederland heeft wettelijk recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. MEE vindt het daarin belangrijk om echt naast de cliënt/ouders/mantelzorgers te staan. Een persoonlijke en praktische aanpak staat hierin centraal.

Je vindt ons in sociale wijkteams, loketten of de sociale basis binnen gemeentes. Onze professionals hebben afhankelijk van hun specialisme een ondersteunings-, hulpverlenings- of regisseursfunctie.

Als werkgever biedt MEE de mogelijkheid om vanuit eigen inzicht en vrijheid te werken. MEE staat voor deskundigheid, creativiteit, onafhankelijkheid en ondernemerschap. Wij investeren in kennis, hebben jaren lang ervaring  en stellen de mens centraal. Daarin richten we ons niet alleen op de kwetsbare medemens maar ook op jou!

Onze vacatures

Teamcoach

Corporate Recruiter(24 uur)

Sociaal werker bij Meer Talent

Business controller

Ervaringsdeskundigen in Hilversum (vrijwillig)

Vacatures bij onze samenwerkingspartners

Klik hier voor vacatures bij MEE Amstel en Zaan

Klik hier voor vacatures bij De Wilg

Stage en afstuderen

Bij MEE krijg je een uitdagende leerzame (jaar)stage. We bieden verschillende stageplekken aan. Bekijk hier onze stagemogelijkheden

Video over het werken bij MEE

Twee collega's van MEE vertellen in het TV-programma 'Helden van nu'  over het werken bij MEE. Bekijk hieronder hun interviews om een beeld te krijgen van het werk als cliëntondersteuner!