moeder en zoon financien

Handige websites

www.meeroverwlz.nl
Over alles wat er bij de Wet langdurige (Wlz) zorg komt kijken

www.meewoonwinkel.nl
Wonen en zorg mogelijkheden voor mensen met een beperking
 
www.meewerkwinkel.nl
Werk en dagbestedingsmogleijkheden voor mensen met een beperking

www.meevakantiewijzer.nl
Vakantiemogelijkheden voor mensen met een beperking