moeder en zoon financien

Handige websites

www.meeroverwlz.nl
Over alles wat er bij de Wet langdurige (Wlz) zorg komt kijken

www.meewoonwinkel.nl
Wonen en zorg mogelijkheden voor mensen met een beperking
 
www.meewerkwinkel.nl
Werk en dagbestedingsmogelijkheden voor mensen met een beperking

www.meevakantiewijzer.nl
Vakantiemogelijkheden voor mensen met een beperking

meeugv.socialekaartnederland.nl
Organisaties zoeken die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen

e-learning.smartmetgeld.nl
E-learning 'leren omgaan met geld' voor leerlingen van 15 tot 18 jaar op praktijkscholen en in het voortgezet speciaal onderwijs

http://www.18jaarenmetgeldomgaan.nl/
Informatie en handige tips over geldzaken die je moet regelen voordat je 18 jaar wordt