MEE locatie in de buurt
foto jonge man achter laptop

#hierwordikblijvan; deskundigheidsbevordering voor medewerkers

Hoe blijf je je ontwikkelen in je vak als je niet alleen je cliënten maar ook je collega’s niet live kan zien? Teamoverleg, intervisie, training en opleiding – ook daarvoor is echt contact heel belangrijk. Corona beperkte ons. Bij MEE en M&M kwam aan de situatie tegemoet door het interne opleidingsaanbod grondig te vernieuwen èn af te stemmen op de mogelijkheden die het online werken biedt. MEEr-à-la-carte steeg in 2021 tot grote hoogte door alle collega’s uit te nodigen voor meer verbinding, verdieping en verkenning.

Iedereen kon deelnemen aan verschillende online activiteiten: een workshop of training, op één of twee dagen, en daarnaast lezingen (webinars) en andere activiteiten. Met vijf thema’s en verschillende werkvormen door het jaar heen, bood MEEr-à-la-carte een bijna onbeperkte gelegenheid voor professionele ontwikkeling.

“Wat een heerlijk uitnodigend programma, heel gevarieerd en het sluit mooi aan bij mijn wensen, #hierwordikblijvan!” cliëntondersteuner van MEE

Scroll to top