MEE visite kaartjes

Missie en visie

MEE maakt meedoen mogelijk!

Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waarin elk individu op eigen kracht een waardevol leven kan leiden; dat is ons ideaal.

Samen met cliënten, gemeenten en (welzijns)organisaties werken we aan het versterken van eigen kracht en regie van kwetsbare burgers en mensen met een beperking. Zodat zij grip op hun leven krijgen en mee kunnen doen in de samenleving.

Wij zijn professionals voor mensen met een beperking en maken meedoen mogelijk.

Kernwoorden van onze dienstverlening zijn:

  • Deskundig; ervaringskennis en kunde van de praktijk
  • Onafhankelijk; de vraag van de cliënt en zijn/haar omgeving is ons uitgangspunt
  • Persoonlijke aandacht en aanpak voor elke vraag
  • We durven links te gaan waar anderen rechts gaan