MEE locatie in de buurt
autismenetwerk nederland

Netwerk Autisme; brengt professionals bij elkaar

In ons werk merken we elke dag weer hoe belangrijk het is om samen te werken, met andere professionals en vrijwilligers, in de ondersteuning van mensen met autisme. Daarom hebben we in 2021 de pen en de telefoon opgepakt om een nieuw autisme-netwerk op te richten. En met succes!

Het Netwerk Autisme Utrecht en het Netwerk Autisme Gooi- en Vechtstreek brengen professionals  bij elkaar in de zorg, hulp, onderwijs en ondersteuning aan mensen met alle mogelijke vormen van autisme. MEE Utrecht, Gooi & Vecht  coördineert de samenwerking, gefinancierd door MEE NL en het Ministerie van VWS.

In 2021 leidden de netwerken niet alleen tot online informatie en uitwisseling van expertise, maar vooral tot samenhang en afstemming in het aanbod aan cliënten van alle samenwerkingspartners. Zij kunnen erop rekenen dat we allemaal weer over onze grenzen en beperkingen heen reiken!

Scroll to top