consulent en client in gesprek

Onafhankelijke ondersteuning

MEE Utrecht, Gooi & Vecht staat voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en op eigen kracht mee kan doen. Ook voor mensen met een beperking, hun naasten en mantelzorgers. Samen met u zetten wij ons in voor een samenleving die toegankelijk is voor iedereen.

Heeft u vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen? Of loopt u vast in de samenwerking met zorgorganisaties? En zoekt u iemand die met u meedenkt en naast u staat? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner van MEE denkt met u mee en geeft informatie en advies, zodat u zelf weer verder kunt.

MEE helpt u bijvoorbeeld met:

  • We verhelderen uw vragen op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, schulddienstverlening of werk en inkomen (Wmo, jeugdwet en participatiewet).
  • We geven informatie en advies over de zorg en ondersteuning die u nodig heeft.
  • We helpen u met het regelen van zorg en het maken van afspraken over zorg bijv. aanvragen van een Wlz indicatie.
  • Samen met u en de mensen om u heen zoeken we naar oplossingen.
  • We bemiddelen en overleggen in uw belang met andere instanties.

Gratis en zonder verwijzing

De cliëntondersteuning van MEE is vrij toegankelijk voor iedereen. U heeft geen verwijzing of indicatie nodig en u betaalt geen eigen bijdrage.

Onafhankelijk

MEE werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Dit betekent dat wij naast u staan, altijd. Samen kijken we wat het beste is voor u.

Wmo of Wlz?

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt georganiseerd vanuit de gemeente. In de meeste gemeenten in onze regio kunt u hiervoor bij MEE terecht. Klik hier voor meer informatie over MEE in uw gemeente.

Heeft u een indicatie voor Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met MEE voor ondersteuning via T 030 264 22 22 of wlz@mee-ugv.nl. Meer informatie over Wlz vindt u ook op www.meeroverwlz.nl.

Checklists ter voorbereiding op het keukentafelgesprek

De checklists 'voor en na het gesprek' helpen de cliënt om het keukentafelgesprek goed voorbereid in te gaan en aan het eind te evalueren. Klik hier om de checklists te downloaden.