MEE locatie in de buurt
Cliëntondersteuner in gesprek

Bestuur en organisatie

Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht is onderdeel van de MEEr-Groep, samen met stichting MEE Amstel en Zaan en stichting Mantelzorg & Meer. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en de Cliëntenraad zijn ondergebracht bij stichting MEEr-Groep.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over alle onderdelen van de MEEr-Groep, waaronder MEE Utrecht, Gooi & Vecht. De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon, de heer Cees van der Wal.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst op hoofdlijnen het beleid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen :

Mevrouw D. Lamers (Voorzitter)

Mevrouw H. Rippen

Mevrouw H. I. Ploeg

De heer W. Houtzager

De heer E.A.M. Laarhoven

Lees meer informatie over de Raad van Toezicht

Lees hier de terugblik van de Raad van Toezicht over 2020

Beloningsbeleid

Stichting MEE Amstel en Zaan past de CAO Gehandicaptenzorg toe.

Op de bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing. Er hebben sinds de invoering van de WNT geen overschrijdingen plaatsgevonden.

De bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening van stichting MEEr-Groep.

Scroll to top