MEE locatie in de buurt

Van diagnostiek tot intervisie

De gedragsdeskundige van MEE denken graag mee in oplossingen, zowel voor de cliënt als professionals.

Onze inzet is heel divers; van basisdiagnostiek tot intervisie en van consultatie tot het meegaan naar een ingewikkeld huisbezoek.

Onafhankelijk onderzoek

Het beeldvormend onderzoek is altijd onafhankelijk van het behandelaanbod, de eigen begeleiding of van maatwerkvoorzieningen.

Het is er op gericht om:

  • het intelligentie-niveau en eventueel het sociaal-emotioneel functioneren in kaart brengen
  • zelfredzaamheid te bepalen
  • passende begeleiding te adviseren

Het onderzoek is laagdrempelig en zo nodig bij de cliënt thuis. Dat is essentieel bij cliënten die zorgmijdend zijn en waar zorg nodig is. In de bejegening, communicatie en adviezen sluiten we aan bij mensen met een beperking en hun netwerk. Men kan direct met de uitkomst van het onderzoek en de adviezen aan de slag. Onze inzet is laagdrempelig en gericht op zelfredzaamheid.

“Het onderbouwde beeld en de adviezen uit het onderzoek geven goed inzicht in wat mijn cliënt ècht nodig heeft.”(medewerker wijkteam)

Praktisch advies

Heb je als professional behoefte aan overleg, consult of intervisie? Ook dan kijkt de gedragsdeskundige van MEE graag met jou, of met het hele team, mee bij een casus. Samen onderzoeken en analyseren we wat er nodig is.

Onze inzet is laagdrempelig en gericht op zelfredzaamheid, zodat de cliënt en zijn netwerk weer zelfstandig verder kunnen en eventuele professionele hulp zo licht mogelijk kan worden ingezet.

Meer informatie?

Onze gedragsdeskundigen vertellen je graag meer over de mogelijkheden voor beeldvormend onderzoek en  praktisch advies.

Scroll to top