MEE locatie in de buurt
groep volwassenen in gesprek

MEE dagen

MEE; kennispartner bij leven met een beperking

Onze opdrachtgevers komen bij ons voor bepaalde expertise die zij nodig hebben. Ze waarderen onze kennis en kunde op het gebied van ondersteuning aan bepaalde doelgroepen; zoals mensen met een beperking, chronische ziekte of (jonge) mantelzorgers. Deze kennis en kunde houden wij up to date met scholing gericht op het bereiken van onze doelen; meedoen mogelijk maken voor mensen met een beperking en hun naasten. En dat werkt!

Deskundigheidsbevordering

Volgens MEE zijn het de medewerkers die die kwaliteit van dienstverlening bepalen. Het zijn de medewerkers die cliënten en opdrachtgevers verder helpen door precies zo hun werk te doen dat het aansluit bij de vraag. De vragen in de maatschappij veranderen, net als de kennis van methoden en werkwijzen. Daarnaast hebben onze medewerkers de behoefte om zich te blijven ontwikkelen, ook professioneel.

Dat alles vraagt van de organisatie voortdurend aandacht. Niet alleen in de vorm van formeel opleiden; in cursussen, coaching en trainingen. Maar ook in de vorm van informeel leren; onderlinge overdracht, feedback, ruimte voor fouten maken en oefenen.

MEE-dagen

MEE zorgt voor een cultuur waarin ontwikkeling gestimuleerd wordt én zorgt voor een ruim aanbod aan eigen scholing voor alle medewerkers. Onderdeel daarvan zijn jaarlijks drie MEE-dagen; opleidingsdagen met trainingen en workshops voor alle medewerkers. De inhoud varieert van basiskennis tot vaardigheidsverdieping, van nieuwe maatschappelijke thema’s tot een introductieworkshop voor nieuwe medewerkers, van arbeid tot WLZ.

Ook online workshops

Deze MEE-dagen hebben in de gebruikelijke vorm voor het laatst plaatsgevonden in februari 2020, toen alle 315 medewerkers op één van de vier beschikbare dagen de trainingen van hun keuze konden volgen. Na februari hebben de meeste opleidingsactiviteiten online plaatsgevonden.

Zo blijven onze medewerkers geïnspireerd en deskundig, en kunnen ze onze opdrachtgevers en cliënten optimaal van dienst zijn.

Scroll to top