MEE locatie in de buurt

Blijf er niet mee zitten

Of je nu huisarts, leerkracht, eigenaar van een bouwbedrijf, wijkagent of sociaal werker bent. Als beroepskracht kun je altijd zorgen of vragen hebben over jouw cliënt, patiënt, scholier of medewerker. Blijf er niet mee zitten en bel MEE.

MEE denkt mee:

  • als je patiënt een Wlz-indicatie nodig heeft
  • als een cliënt hulp wil bij het keukentafelgesprek
  • als voor een inwoner zorg thuis geregeld moet worden
  • als je een leerling met gedragsproblemen hebt

Samen zoeken we de beste oplossing

We zijn goed op de hoogte van wetten en regels, kennen de (lokale) mogelijkheden en weten hoe het zit met wachttijden.

Samen met jou en de cliënt bespreken we de situatie en de mogelijkheden die er zijn. Een cliënt of patiënt mag ook altijd direct zelf contact opnemen met MEE.

Onze ondersteuning is onafhankelijk en gratis. Samen gaan we op zoek naar de beste oplossing. Zodat iemand de handvatten, ondersteuning of zorg krijgt die hij nodig heeft om weer goed zelf verder te kunnen. Eventueel samen met het netwerk.

Scroll to top