MEE locatie in de buurt
jongeren buiten op school

Ondersteuning op school

Schoolmaatschappelijk werk (smw) is de schakel als het gaat om passend onderwijs, coördinatie en afstemming van hulpverlening in en rondom school.

Meedoen in het onderwijs

Kwetsbare leerlingen komen dankzij smw snel in beeld en krijgen de juiste ondersteuning. Hierdoor kunnen leerlingen mee blijven doen in het onderwijs.

Wij zijn er voor kwetsbare leerlingen met een extra zorgbehoefte, zoals bijvoorbeeld leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD en autisme of een risicovolle thuissituatie. We zijn actief op tientallen scholen in regio Utrecht Gooi en Vecht in zowel regulier als speciaal onderwijs.

Extra ondersteuning op school

De schoolmaatschappelijk werker (smw’er) is een vast aantal uur (min. 4) per week aanwezig op de school om extra ondersteuning te bieden aan docenten, ouders en/of de leerlingen. De smw’er heeft overleg met docenten, het zorgteam, ouders en de leerplichtambtenaar en kan de brug zijn richting de hulpverlening.

Deskundige en brede blik

Het Schoolmaatschappelijk werk van MEE heeft jarenlange ervaring in het specifieke werkveld tussen hulpverlening en onderwijs. Onze smw’ers zijn goed opgeleide professionals met SKJ-registratie die regelmatig intervisie en bijscholing volgen. Zij hebben ervaring met complexe problematiek en ervaring met het werken binnen scholen.

De smw’er van MEE typeert zich door het hebben van een brede, onafhankelijke kijk en gedegen kennis van diverse (onderliggende) beperkingen. Daarbij heeft onze smw’er kennis van de sociale kaart. Hierdoor kun je er zeker van zijn dat zij ook de weg buiten de schoolmuren goed weet te vinden.

Jongeren in een schoolgebouw

Trainingen voor docenten, leerlingen en ouders

Wij bieden ook interactieve trainingen en workshops voor:

  • Onderwijsprofessionals
    Effectief in gesprek met ouders, Herkennen en omgaan met LVB of autisme;
  • Ouders
    Positief opvoeden, Social media of Helpen bij huiswerk;
  • Leerlingen
    Sociale vaardigheden, Omgaan met geld, Mindfullness of Brussen (een training voor broers en zussen van iemand met een beperking).

Al deze trainingen stemmen we af op de wensen van school.

Scroll to top