moeder en dochter

Voor professionals

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE Utrecht, Gooi & Vecht is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun beperking. MEE heeft uitgebreide ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Een persoonlijke en praktische aanpak staat centraal. We werken aan duurzame oplossingen, gericht op alle betrokkenen en met blijvend effect.

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo en Wlz

MEE werkt in de provincie Utrecht en regio ’t Gooi, voor gemeenten, zorgverzekeraars en scholen. We bieden cliënten* rechtstreeks onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo en Wlz. Ook werken medewerkers als generalist of gedragsdeskundige in wijk- en buurtteams. Al onze medewerkers zijn goed opgeleide en ervaren professionals. Een aantal heeft zelf ervaring als cliënt of mantelzorger.

Specifieke kennis en advies

Naast deze inzet bieden we ook specifieke kennis en advies. Want we kennen de mogelijkheden van mensen met een beperking om zelf weer grip te krijgen op het leven. Als het nodig is ondersteund met onze korte trainingen, cursussen of trajecten voor professionals of mensen met een beperking. Bovendien werken we met ervaringsdeskundigen om samen meedoen echt mogelijk te maken.

*cliënten kunnen ook inwoners, deelnemers, bewoners of klanten zijn.